HTML Chess symbols

White king
HTML code:♔
White queen
HTML code:♕
White rook
HTML code:♖
White bishop
HTML code:♗
White knight
HTML code:♘
White pawn
HTML code:♙
Black king
HTML code:♚
Black queen
HTML code:♛
Black rook
HTML code:♜
Black bishop
HTML code:♝
Black knight
HTML code:♞
Black pawn
HTML code:♟